Elektrik Akımı Nedir ?

Akım elektrik yükünün akışıdır. Elektronik devrelerde önemli bir miktardır. Akım, bir iletkenin iki noktasına bir gerilim verildiğinde bir devreden akar. 

Elektronların Akışı 

Bir elektronik devrede, akım elektronların akışıdır. Bununla birlikte, genel olarak pozitif yükler yönünde akım gösterilir. Bu aslında devrede elektronların hareketinin ters yönünde. 

Akım nasıl ölçülür? 

Akım için standart ölçü birimi amperdir. Bazen A veya amp olarak kısaltılır. Akım için kullanılan sembol "i" harfidir. 

Akım, elektrik devresindeki belirli bir noktadan zaman içinde elektrik yükünün akışı olarak ölçülür. Bir amper 1 saniyede 1 coulomb'a eşittir. Bir coulomb standart bir elektrik yükü birimidir. 

Akım 

Akımını Hesaplamak Ohm Yasası kullanılarak hesaplanabilir. Aynı zamanda, gerilim de biliniyorsa bir devrenin direncini veya direnç biliniyorsa bir devrenin voltajını belirlemek için de kullanılabilir. 

I = V / R
Burada I = akım, V = voltaj ve R = dirençAkım ayrıca aşağıdaki denklemi kullanarak gücü hesaplamak için kullanılır: 
P = I * V
burada P = güç, I = akım ve V = voltaj.

AC'ye karşı DC 

Günümüzde çoğu elektronik devrede kullanılan iki ana akım türü vardır. Alternatif akım (AC) ve doğru akımdır (DC).

  • Doğru Akım (DC) - Doğru akım, elektrik yükünün tek yönde sabit akışıdır. Piller el cihazlarına güç sağlamak için doğru akım üretir. Çoğu elektronik, dahili güç için doğru akım kullanır ve genellikle alternatif akımın (AC) bir trafo kullanarak doğru akımla (DC) dönüştürülmesini sağlar.
  • Alternatif Akım (AC) - Alternatif akım, elektrik yükünün sürekli olarak yön değiştirdiği akımdır. Alternatif akım daha çok güç hatları üzerindeki gücü iletmek için  kullanılmaktadır. ABD'de mevcut alternatiflerin frekansı 60 Hertz'dir. Diğer bazı ülkeler standart frekans olarak 50 Hertz kullanır.
Elektromanyetizma 

Akım ayrıca elektromanyetizmada da önemli bir rol oynar. Ampere yasası, bir manyetik alanın bir elektrik akımıyla nasıl oluştuğunu açıklar. Bu teknoloji elektrik motorlarında kullanılır. 


  • Akım akışının yönü genellikle bir ok ile gösterilir. Çoğu elektronik devrede akım, toprağa doğru akıyor olarak gösterilir.
  • Bir devrede akım, ampermetre olarak adlandırılan bir alet kullanılarak ölçülür.
  • Elektrik akımının bir tel üzerinden akması bazen bir borudan suyun akması gibi düşünülebilir.
  • Bir malzemenin elektriksel iletkenliği, malzemenin elektrik akımı akışına izin verme yeteneğinin ölçülmesidir.

Yorum Gönder

 
Copyright © 2019 BiraZaman - En Güncel ve Özgün İçerikler
Powered byBiraZaman